Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Strona startow Kontakt
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKS i PKP     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Facebook
Kalendarz imprez 2017
Katalog księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Liskowie
LGD 7 - Kraina Nocy i Dni
Folder Gminy Lisków
Wspólna Metoda Oceny (CAF)
STOP pożarom traw
Foto Galeria
Nowoczesna Administracja Samorządowa
Wywoz i przetwarzanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego
jesteś już naszym
- 0555203 -
gościem

Aktualności 2017

 
2017-02-24

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2017

W dniu 23 marca 2017 r. (tj. czwartek ) zostanie przeprowadzona Kwalifikacja Wojskowa mężczyzn (rocznika podstawowego 1998) zamieszkałych na terenie Gminy Lisków.

Kwalifikację wojskową przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Kaliszu, która urzędować będzie w lokalu administrowanym przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu (Rogatka Kaliska) ul. Śródmiejska 34 - III piętro, wejście „A" i działaniem swym obejmuje osoby podlegające kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu kaliskiego.

Do stawienia do Kwalifikacji Wojskowej wzywa się:

1. mężczyzn urodzonych w 1998 r.;

2. mężczyzn urodzonych w latach 1993-1997, którzy nie posiadają ustalonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 1996-1997, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej lub jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu i złożyły wnioski o zmianę kategorii zdolności przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja Wojskowa dotyczy także kobiet

Do kwalifikacji wojskowej wzywa się również kobiety urodzone w latach 1993 - 1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentami tych szkół lub kierunków. Termin kwalifikacji wojskowejkobiet wyznaczony został na dzień 31 marca 2017 r. (tj. piątek).

Wezwania do stawienia się przed komisją przesyłane są imiennie, a ich nieodebranie nie zwalnia z obowiązku stawienia się.

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się w terminie wskazanym w wezwaniu, obowiązana jest zawiadomić o tym Wójta Gminy, najpóźniej w dniu, w którym winna była stawić się do kwalifikacji wojskowej aby ustalić inny możliwy do stawienia się termin, w czasie trwania kwalifikacji.

Kwalifikacja Wojskowa jest obowiązkowa. Wobec osoby, która nie stawi się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję.

Osoba stająca do Kwalifikacji winna posiadać ze sobą:

1. dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość,

2. dokumentację lekarską, w tym wyniki badań specjalistycznych z ostatnich 12 miesięcy,

3. aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy

4. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia i kwalifikacje zawodowe.

Badanie stanu zdrowia

Od 2009 r. Kwalifikacja wojskowa zastąpiła pobór wojskowy wobec zawieszenia obowiązkowej służby wojskowej i przejścia na armię zawodową. Celem kwalifikacji jest zebranie informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego młodych ludzi, pod kątem ich predyspozycji do służby w wojsku.

Zniesienie służby zasadniczej nie zniosło obowiązku stawiania się przed komisją lekarską.

W trakcie badań lekarskich zostaną określone kategorie zdolności do czynnej służbywojskowej a w toku ich trwania nastąpi także założenie ewidencji wojskowejwydanieksiążeczki wojskowej. Osoby, wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A", „B" lub „D" do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (14 dni), zostaną z urzędu przeniesione do rezerwy, a w związku z tym będą posiadały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Kategorie zdolności do służby wojskowej

- kategoria zdolności "A", czyli orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej, oznacza, że osoba może odbywać każdą formę czynnej służby wojskowej lub służby w obronie cywilnej zarówno w okresie pokoju, w trakcie mobilizacji, jak i w czasie wojny (z wyjątkiem zawodowej służby wojskowej, o zdolności do której orzekają wojskowe komisje lekarskie). Obecnie nie ma obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych. W związku z tym wszystkie osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria "A", jeżeli nie zgłaszają się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, są przenoszone do rezerwy,

 - kategoria zdolności "B", czyli orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej, oznacza, że aktualny ogólny stan zdrowia nie pozwala na pełną zdolność do czynnej służby wojskowej. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej,

- kategoria zdolności "D", czyli orzeczenie o niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, oznacza, że osoba nie może zostać powołana do żadnej z form czynnej służby wojskowej w czasie pokoju i jest przenoszona do rezerwy,

- kategoria zdolności "E", czyli trwała i całkowita niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, w trakcie mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie podlega w ogóle obowiązkowi wojskowemu.

Wszelkich informacji na temat kwalifikacji wojskowej uzyskać można w Urzędzie Gminy w Liskowie - pokój Nr 3 biuro ewidencji ludności, spraw wojskowych i kadr - telefon:

(62) 76 34 806 lub centrala (62) 76 34 114.

 

Jadwiga Kaczmarek
 
SUBSKRYPCJA
URZĄD GMINY W LISKOWIE, ul. ks. Wacława Blizińskiego 56, 62-850 Lisków, pow. kaliski, woj. wielkopolskie tel.: 62 76 34 114, fax: 62 76 34 021, email: gmina@liskow.pl, http://www.liskow.pl NIP: 968-02-16-553, Regon: 000549312
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x